ivetta88
polyvore
 • Member Spotlight: Natyleygam
 • Member Spotlight: Briarachele
 • Happy 10th Birthday Polyvore!
 • Member Spotlight: StephC
 • polyvore
 • From United States
 • Joined 10 years ago
 •  

valerydolgova
 • Без названия #16
 • Summer
 • Без названия #14
 • Без названия #14